Parket en vloerverwarming

De voordelen van HOBEAU! voor parket en vloerverwarming

  1. Gecertificeerd en kennis vignet
  2. Veel ervaring met parket op vloerverwarming
  3. Vloerinspectie: vochtmeting, temperatuurmeting
  4. Gebruik van goede passende primer en parketlijm

Voor overzichtelijke informatie betreft parket op vloerverwarming kijk op: www.parketinformatie.nl

vloerverwarming Hobeau parket laminaat pvc


PARKET OP VLOERVERWARMING, IS DAT EEN GOEDE MATCH?

Afgezien van het feit dat parket in al haar vormen en houtkleuren de woonkamer een chique en gezellig karakter geven, is na jarenlange ervaring gebleken, dat parket en vloerverwarming een prima combinatie zijn. Wanneer je hout (parket) direct verlijmt op een vloer met vloerverwarming, zorgt deze combinatie voor een zeer comfortabele en energiebesparende vorm van verwarmen.

Hout is een natuurproduct en heeft sterke isolerende eigenschappen. Het houdt warmte vast en produceert geen schadelijke stoffen. Daardoor is parket een van de meest milieuvriendelijke vloervarianten. Daarnaast gaat een gemiddelde parketvloer zeer lang mee. De meeste varianten kunnen meerdere keren geschuurd worden, waardoor de levensduur kan oplopen naar tot wel veertig jaar.

Hobeau Parket staat dan ook graag voor u klaar!

PARKETVLOEREN MINDER GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING

Zwevende parketvloeren of lamelparket Lamelparket/meerlaags parket is in eerste instantie gemaakt om zwevend (los van de ondervloer) te leggen. Door moderne kliksytemen legt men deze vloeren eenvoudig en snel in combinatie met een (meestal schuimachtige) tussenvloer op de bestaande basisvloer.

Deze ‘zwevende’ constructie, in combinatie met een licht isolerende tussenlaag, is daardoor minder geschikt om op vloerverwarming te leggen. Het rendement van deze vloeren ligt meestal tegen de kritische waarden van het maximale rendementsverlies aan. Dit is 0,13 [m²K/W]. Bij wijze van oplossing wordt ook wel gekozen om het lamelparket direct te verlijmen op de ondervloer. Hierdoor zullen de rendementsverliezen worden beperkt.

Massieve planken Landhuisdelen, zoals deze planken ook wel worden genoemd, zijn meestal massief (20-22 mm) Deze dikte zorgt voor een groot rendementsverlies. (meer dan 0,13 [m²K/W]) Door deze, te hoge, warmteweerstand zijn planken niet geschikt om op vloerverwarming te leggen.

PARKETVLOEREN DIE WÉL GESCHIKT ZIJN VOOR VLOERVERWARMING

Vast verlijmde parketvloeren Dit zijn ideale vloeren om te gebruiken op vloeren met en zonder vloerverwarming. Deze vloeren worden verlijmd op de bestaande ondervloer, meestal op zand/cement of anhydriet, maar ook op renovatievloeren als estrichplaten (o.a. Fermacell) met vloerverwarming.

Vast verlijmde parketvloeren zijn er in meerdere vormen. De twee bekendste zijn traditioneel parket (het zogenaamde ‘tapis’ en ‘bourgogne’) en tweelaags/meerlaags parket dat is opgebouwd uit een toplaag van massief hout, verlijmd op een multipex onderplaat. Tapis en Bourgogne (Traditioneel parket) Traditioneel parket (gelijmd en gespijkerd van bovenaf), ook wel tapis genoemd, wordt door een specialist in twee lagen op de bestaande vloer aangebracht, hierna wordt de vloer geschuurd en afgewerkt naar keuze.

Traditioneel parket wordt standaard in twee diktes geleverd, tapis 6 mm en bourgogne 9 mm dik. Met tapis kunnen de mooiste patronen worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een visgraat , blokpaneel, Hongaarse punt of een Versailles patroon. Bourgogne wordt meestal gebruikt in de vorm van landhuisdelen of als een bredere visgraat (advies: niet breder dan 14 cm).

Voor strak geschuurd werk, maar ook verouderd en gekleurd, zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt. Q2 tweelaags parket 13/16 mm Dit is de nieuwe generatie parketvloeren. Q2 tweelaags is reeds opgebouwd in twee lagen en kan daardoor direct verlijmd worden op de bestaande ondervloer met vloerverwarming. De ondervloer moet wel goed vlak zijn, eventueel is egaliseren noodzakelijk.

Deze vloeren zijn door hun minimale dikte (en dus lage weerstand) zeer geschikt om te gebruiken in combinatie met vloerverwarming. Tweelaags parket kan, net als tapis, in meerdere patronen worden gelegd. De meest voorkomende patronen zijn stroken, visgraat, Hongaarse punt en brede delen (In Q2 breed maximaal tot 22,5 cm).

HET OPSTOOKPROTOCOL

Voordat een parketvloer gelegd kan worden, zal de ondervloer eerst moeten voldoen aan een aantal criteria. Is hij bijvoorbeeld droog genoeg? Is de draagvloer geschikt? Wat is de maximale warmte van de bovenkant van de draagvloer? Wat is de aanvoertemperatuur van het water? Om dergelijke zaken vast te stellen, gebruikt de parketspecialist een opstookprotocol.

Het opstookprotocol betreft het, na installatie ervan, voor de eerste keer in bedrijf zetten van de vloerverwarming. Dit geldt in principe alleen bij het natte systeem. De zandcement-, beton- of anhydrietvloer kan zo wennen aan de vloerverwarming. Dit is belangrijk om een aantal redenen:

• Eventuele gebreken in het watersysteem kunnen aan het licht komen
• Bouwvocht verdwijnt uit de ondervloer
• Het wordt duidelijk of de bouwvloer op de juiste wijze is aangebracht

Visuele controle op scheurvorming door krimp en controle van een vaste samenstelling van het cement/anhydriet zijn daarbij belangrijk, evenals controle van de temperatuur die de bovenkant van de zandcementvloer bereikt. Deze mag niet hoger zijn dan 28°C.

Volgen van het opstookprotocol is niet nodig als gebruikgemaakt wordt van droogbouw of ingefreesde/ingeslepen systemen. In dergelijke gevallen is het bouwmateriaal reeds gedroogd aangeleverd.

Voor zowel het standaard natte systeem, als het droge nieuwe infreessysteem hebben wij met de grootste leveranciers een certificaat ontwikkeld. Hierop staan alle randvoorwaarden die bijdragen aan een perfect resultaat. Beide zijn verkrijgbaar bij uw parketspecialist.

STAPSGEWIJS VERWARMEN

Na natuurlijke droging van het cement/anhydriet, dit duurt afhankelijk van de omstandigheden 4-6 weken, kan gestart worden met het opstoken. Globaal gezien houdt dit in dat de watertemperatuur met stappen van 5°C wordt opgebouwd, van 20 °C naar 45°C. Dit proces wordt vervolgens omgekeerd herhaald. Dan volgt er een pauze van twee dagen, waarna de cyclus herhaald wordt.

Volgen van het opstookprotocol neemt 3 weken in beslag. Dit betekent dat een normale bouwvloer ca. 8-10 weken nodig heeft om voldoende te drogen, voordat het parket gelegd kan worden.

Het vochtgehalte van de zand/cement strijklaag mag maximaal 1,8% bedragen. Voor anhydriet is dit 0,3%. Ons advies: laat u inlichten door uw parketspecialist en neem het opstookprotocol serieus. Dit is essentieel voor een goed eindresultaat. Neem dus geen risico en pas bijvoorbeeld uw verhuisplanning aan op de omstandigheden!