Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN / MONTAGE VOORWAARDEN

LEGOMSTANDIGHEDEN
De bestaande vloer dient vlak, droog en drukvast te zijn. Laaghangende lampen dienen te worden verwijdert. De ondervloer dient schoon en opgeruimd te zijn, dus geen stuc-, cement-, lijmresten of spijkers e.d. in/op de vloer.

Het is noodzakelijk dat er verwarming aanwezig is in de woning: dit in verband met de relatieve vochtigheidsgraad in de woning. Vooral bij het oliën en lakken, is de temperatuur belangrijk. De temperatuur dient dan 15˚/20˚ C te zijn.
Daar er met elektrische machines wordt gewerkt die een goede stroomvoorziening nodig hebben, zijn bouwstroom of lange verlengkabels van buiten uit niet acceptabel. Er moet voldoende verlichting aanwezig zijn en op alle stopcontacten stroom.
Houd altijd rekening met een eventuele plaatsing van een nieuwe keuken. Deze dient reeds geplaatst te zijn, voordat de vloer gelegd wordt.

Vers gestort beton of vers stucwerk is nooit mogelijk!! Bij nieuwbouw(aanbouw), waarbij sprake is van vers gestort beton, dient rekening te worden gehouden met een droogtijd van minimaal 6 weken, alvorens een parketvloer kan worden aangebracht.
Vraag de bouwer minimaal 8 weken voor oplevering de afwerkvloer aan te brengen.. bij twijfel over het vochtgehalte van de vloer overleg plegen s.v.p. Voldoet het vochtgehalte bij oplevering (nog) niet aan de norm, dan moet het leggen van vloer zonder meer worden uitgesteld. Dit kan leiden tot vertraging m.b.t. de afgesproken legdatum.
Er dient een luchtbevochtiger te worden aangeschaft i.v.m. het vochtgehalte in de vloer.
De stukadoor dient minimaal 2 weken voor aanvang van onze werkzaamheden klaar te zijn met zijn werkzaamheden i.v.m. het hoge vochtgehalte door het stuken. (het is belangrijk erop te letten dat de stukadoor de cementkuip niet op de betonvloer schoonmaakt, hierdoor ontstaan namelijk natte plekken).

Wanneer er cv leidingen in uw cementdekvloer aanwezig zijn, dienen deze op een diepte van min. 3-5 cm te liggen. Is dit niet het geval, dan is het onmogelijk u garantie te geven in verband met eventuele warmte-invloeden vanuit uw cementdekvloer.
Controleer of uw kruipruimte goed geventileerd is. De muizen(ventilatiegaten in de buitenmuur) dienen volledig vrij te zijn van zand, bladeren of andere materialen.

Wanneer er sierplinten geplaatst worden, dienen de bestaande plinten te zijn verwijderd. Indien er naderhand plinten moeten worden geplaatst, zullen wij u voorrijkosten in rekening moeten brengen.

De MDF plinten worden geleverd in de grondverf en dienen na het plaatsen afgekit en geschilderd te worden door een schilder. Wij kunnen ze eventueel van te voren afleveren om deze alvast een keer te schilderen.
Bedradingen zoals antennekabels, telefoonsnoeren etc. dienen bij aanvang vrij van de vloer te zijn, het eventueel wegwerken achter de plinten dient door de klant zelf te worden gedaan.

Bij aanvang kunnen er geen stukadoors, schilders, tegelzetters etc. in de te beleggen ruimte werkzaam zijn. Indien dit niet vermijden is, behouden wij het recht de werkzaamheden te staken en zal deze dag aan u worden doorberekent.
Deuren dienen verwijderd te zijn. In verband met het leggen van het parket of laminaat. Wanneer er door ons deuren dienen te worden verwijderd, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen. Bij aanvang van de werkzaamheden dient er water en een toilet in/bij de woning aanwezig te zijn.

BEZORGDAG
Meestal wordt het hout een à twee dagen van te voren bezorgd door onze chauffeur. Wanneer u lange planken heeft gekocht, verzoeken wij u er zorg voor te dragen dat de pakken zonder hindernissen (bijv. te kleine lift of trappenhuis) bezorgd kunnen worden. Mocht onverhoopt de straat voor u huis zijn opgebroken, laat ons dat dan even telefonisch weten en zorg voor extra hulp. Zoals u weet , bezorgen wij de parketvloeren gratis. Mochten wij onverhoopt voor een gesloten deur staan, zullen wij de vloer opnieuw bezorgen na afspraak, tegen betaling van €45,00. Bij voorkeur bent u zelf op de legdag aanwezig. Is dit niet mogelijk, zorgt u er dan voor dat u telefonisch bereikbaar bent voor (onverwachte)vragen.

DIVERSEN
Zaagverlies wordt door ons berekend op basis van het type vloer en de legwijze daarvan. Naar aanleiding van deze gegevens zullen de verbruikte hoeveelheden aan u worden berekend.

Het inkorten van deuren is vaak moeilijk in te schatten. Vooral oude deuren en brandvertragende deuren kunnen extra problemen met zich meebrengen, deze deuren behoren te worden ingekort door gespecialiseerde bedrijven. Andere deuren kunnen door ons worden ingekort. Maakt u dus ter plekke duidelijk afspraken met de vloerenlegger of dit nodig is en hoeveel de kosten bedragen. Het inkorten is altijd voor eigen risico.

Als bij het schuren van de vloer blijkt dat er spijkertjes te voorschijn komen, zullen wij deze weg moeten drevelen en voegen. Dit zal gebeuren tegen uurloon excl. materialen.
Op een parketvloer geven wij 2 jaar garantie. Op de natuurlijke werking van het hout kunnen wij, zoals al eerder vermeld, geen garantie verlenen. Na de garantie kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht voor serviceverlening, zoals het eventueel ‘opdrukken’ of ‘bevrijden’ van de (planken) vloer. Indien wij zachte houtsoorten schuren zoals vuren, grenen enz. zullen er altijd krasjes te zien zijn. Zeker indien u kiest voor een donkere kleuring. Dit dient natuurlijk binnen het redelijke te blijven. We doen ons uiterste best dit te minimaliseren. Samengevat: wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor minimale krasjes in het hout.

Wij verzoeken u schuurstof en (lijm) restanten e.d. mee te geven met het grof vuil. Indien wij het vuil voor u moeten afvoeren zal dit extra in rekening worden gebracht.
Convectorrooster-putten kunnen alleen door ons worden ingemeten.

Het aanpassen van de keukenplint kan door ons worden gedaan, dit is altijd voor uw eigen risico en uiteraard zullen wij hier, afgezien van de lengte, u kosten in rekening brengen.

Eventuele stagnatie of meerwerk door eerdergenoemde punten worden door ons extra belast op basis van uurloon (exclusief eventuele extra materialen).

LEGDATUM
Voor het leggen van de vloer wordt u regelmatig door ons gebeld of alle afspraken volgens uw planning verlopen. Wanneer u een legweek afspreekt, is het vanzelfsprekend dat ook deze afspraak blijft staan. In verband met onze planning kan een vloer nooit kort van te voren uitgesteld worden. Bent u hiertoe toch genoodzaakt dan zullen wij proberen z.s.m. een andere datum af te spreken.

Indien wij niet op de afgesproken dag kunnen aanvangen met het werk door een aantoonbare reden, zijn wij genoodzaakt u €300, in rekening te brengen. Wij zullen alles in het werk stellen om op tijd uw vloer te leggen of te leveren. Wij beroepen ons alleen op overmacht, wanneer er sprake is van ziekte of productiestagnatie bij de fabrikant. Wanneer zich bij het leggen een fabricagefout voordoet , zullen wij dit zo spoedig mogelijk oplossen. Kosten die daarmee gemoeid zijn, zijn voor onze rekening. Eventuele claims van vrije dagen of andere kunnen wij helaas niet accepteren.

BETALING
De aanbetaling van 85% dient 2 dagen voor aflevering te zijn bijgeschreven of dient contant te worden voldaan aan de chauffeur. Indien dit niet het geval is kunnen wij helaas de vloer niet bij u afleveren.

Na het leggen van vloer ontvangt u een eindafrekening deze dient binnen 8 dagen voldaan te worden. Volledigheidshalve maken wij u erop attent dat de handtekening onder de offerte een bevestiging is van de afspraak tot koop. Annuleren is derhalve uitgesloten, zie ook de leveringsvoorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor bij niet gehele betaling van het afgesproken bedrag geen garantie op de vloer te verstrekken. Achterstallige betalingen zullen na 30 dagen uit handen worden gegeven waarbij alle bijkomende kosten zoals die van gerechtsdeurwaarder en renteverhogende factoren voor rekening van de klant zijn.